Verjaring van uw factuur

Zorg dat u uw onbetaalde facturen niet te lang laat liggen, deze zouden nog wel eens kunnen verjaren.

Een factuur verjaart in principe vijf jaar na de dag dat de vordering opeisbaar is geworden, dus vijf jaar na de uiterste betaaldatum. Heeft u als zakelijke verkoper een product aan een consument verkocht (bijvoorbeeld een wasmachine of een bankstel)? Dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Stuiting

U kunt de verjaring van een vordering ”stuiten”. De verjaringstermijn begint dan opnieuw. Hoe doet u dat?

Door aanmaning of mededeling

Dit kunt u doen door een schriftelijke (aangetekend, voor bewijs) aanmaning of brief te sturen waarin u zich ondubbelzinnig uw recht op nakoming voorbehoudt.

U moet dus expliciet aangeven dat u nog altijd betaling van de factuur verlangt. De schuldenaar moet hieruit kunnen afleiden dat u ook na de verjaringstermijn nog aanspraak maakt op de betaling en hij alle relevante bewijsstukken dient te bewaren.

Instellen rechtsvordering

U kunt de verjaring ook altijd stuiten door het instellen van een rechtsvordering. U kunt uw schuldenaar dagvaarden of in een lopende procedure een tegenvordering instellen. Voor vonnissen geldt een verjaringstermijn van twintig jaar.

Erkenning

Als de schuldenaar uw vordering erkent, dan stuit dit de verjaring ook.

Natuurlijke verbintenis

Indien de verjaringstermijn van uw factuur is verlopen en u geen stuitingshandeling heeft verricht dan blijft er een natuurlijk verbintenis over. De vordering kan niet meer in rechte worden afgedwongen maar mag nog wel betaald worden. Mocht de schuldenaar in de toekomst een vordering op u krijgen, dan kunt u uw vordering uit de natuurlijke verbintenis nog wel verrekenen.

De verjaring treedt pas in als de schuldenaar zich hierop beroept. Als de schuldenaar dat niet doet en na de verjaringstermijn alsnog betaalt, dan is dat geen onverschuldigde betaling.

Afwijkende verjaringstermijnen

De algemene verjaringstermijn is twintig jaar. Dat betekent dat indien de wet niet anders bepaalt, een rechtsvordering door verloop van twintig jaar verjaart. Zoals in dit artikel te lezen zijn er diverse afwijkende verjaringstermijnen bepaald. Afwijkende termijnen zijn bijvoorbeeld ook te vinden in het arbeidsrecht en belastingrecht.

Wil u meer weten over verjaring van uw factuur of de verjaringstermijn in uw specifieke situatie, neem dan gerust contact met mij op.

Leontien van Oosterwijk, paralegal

072-5280036, vanoosterwijk@victoradvocaten.nl

Deel:

Archief