Studie en loopbaan
Tim Robbe studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor zijn beëdiging als advocaat werkte hij meer dan veertien jaar als (juridisch) adviseur in het publieke domein. De eerste drie jaar in dienst van grote adviesbureaus. Daarna elf jaar als zelfstandig ondernemer. Hij specialiseerde zich vooral in (uitzonderingen) in het Europese aanbestedingsrecht en het sociaal domein. Publiceerde over uitzonderingen en uitzonderingsprocedures in het aanbestedingsrecht een boek dat al in tweede druk verscheen en de eerste plek bereikte op juridischboek.nl. Daarnaast is hij de geestelijk vader van “bestuurlijk aanbesteden”. Een manier van aanbesteden die ruim voor de FALK-DAK uitspraak van het Hof van Justitie over “open house” inkoop als de standaard vormde voor inkoop in het sociaal domein. Tussen 2013 en 2015 bemiddelde hij voor ruim EUR 1.5 miljard aan contracten tussen gemeenten en zorg en welzijnsorganisaties tijdens de “decentralisatie”.

Tim Robbe heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– aanbestedingsrecht
– sociale voorzieningen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Expertise
Tim Robbe is gespecialiseerd in inkoop & aanbesteding, contracten en zorg en sociale zekerheid. Hij werkt vooral voor gemeentelijke overheden en zorg- en welzijnsinstellingen. Zijn expertise reikt verder dan het juridische alleen. Hij is ook thuis in strategie & beleid en bekostigingsvraagstukken, meer specifiek in het sociaal domein.

Privé
Tim Robbe is toezichthouder bij een welzijnsinstelling, toezichthouder bij een zorginstelling, lid van een landelijke adviesraad in de GGZ en lid van het schaduwkabinet van stichting Beroepseer o.l.v. Jos de Blok. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Klanten
Opdrachtgevers noemen Tim Robbe scherp, creatief, (maatschappelijk) betrokken, intelligent, humoristisch, integer en kritisch.