Studie en loopbaan
Sander is in 2009 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met afstudeerrichting Gezondheidsrecht. Datzelfde jaar is hij beëdigd tot advocaat.

Expertise
Sander Tempel is gespecialiseerd in Gezondheidsrecht. Sander voorziet zorgaanbieders, zorgprofessionals, koepelorganisaties, brancheverenigingen en gemeenten (sociaal domein) van voorlichting, ondersteuning en advies in gezondheidsrechtelijke kwesties.

Sander helpt bij problemen en vragen over zorgcontractering (Zvw en Wlz), contractering in het sociaal domein (WMO 2015 en Jeugdwet), governance in de zorg, aanbesteding in de zorg, samenwerkingsverbanden in de zorg, het beroepsgeheim, privacy en de AVG, patiëntenrechten (WGBO), financiering in de zorg, medische aansprakelijkheid, medisch wetenschappelijk onderzoek, maatschapsconflicten, tucht- en klachtzaken (Wet BIG) en geschillen tussen (medisch)specialisten en zorginstellingen.
Binnen de zorgsector is Sander ook thuis in arbeidsrechtelijke vraagstukken in relatie tot (collectief) ontslag, reorganisaties en arbeidsrelaties.

Privé
Sander woont met zijn vrouw en twee kinderen in Haarlem. Sander heeft voordat hij de advocatuur in stapte een jaar in Venezuela en Amerika gewoond. Reizen is mede om die reden altijd een van de grootste hobby’s geweest. Sport is een wekelijks terugkerende activiteit, waarbij de jaarlijkse wintersport niet mag ontbreken.
Sander is penningmeester van de ouderraad van de Dreefschool in Haarlem.

Klanten
Klanten omschrijven Sander als toegankelijk en betrokken, met een scherp oog voor de spelende belangen.