Studie en loopbaan
Rob Groot heeft aansluitend op zijn studie Management, Economie en Recht aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar, Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds de voltooiing van zijn studie in 2008 is hij werkzaam in de advocatuur en vanaf 1 juni 2009 is hij verbonden aan Victor Advocaten.

Expertise
Rob Groot is gespecialiseerd in privaatrecht, waaronder contractenrecht, procesrecht, beslag- en executierecht en faillissementsrecht. Hij werkt voornamelijk voor particulieren (ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand) en ondernemers in het MKB.

Privé
Rob Groot is penningmeester van een voetbalvereniging. Tevens is hij secretaris van de Belangenvereniging Industrieterrein Oudorp waar het kantoor van Victor Advocaten is gelegen. Hij is getrouwd en heeft een dochter.

Klanten
Klanten noemen Rob sociaal, betrouwbaar en betrokken.