Regeling werktijdverkorting wordt ingetrokken

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 bekend gemaakt dat de regeling waarbij ontheffing van het verbod op werktijdverkorting (WTV) kan worden aangevraagd met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Dit is ingegeven door het enorme aantal ontheffingsaanvragen (78.000 tot nu toe), terwijl deze regeling is bedoeld voor circa 200 gevallen per jaar.

Er komt een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, die beter is toegerust op de grote aantallen en die sneller en wendbaarder is. De nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom. Dat zou een ruimere vergoeding betekenen dan de 75/70% aan WW-uitkering in geval van ontheffing van het verbod op WTV.

Inmiddels ingediende ontheffingsaanvragen zullen worden overgezet naar de nieuwe noodregeling. Een beroep daarop zal eenvoudiger zal worden dan een ontheffingsaanvraag WTV. De nieuwe regeling zal sneller en wendbaarder zijn, en beter toegerust om op de huidige situatie in te spelen.

Er gelden twee voorwaarden voor het beroep op de nieuwe regeling:

  1. er wordt geen personeel ontslagen;
  2. het loon wordt doorbetaald.

Dit alles moet, aldus Koolmees, eerst juridisch sluitend gemaakt worden alvorens de nieuwe noodregeling in werking treedt.

Inmiddels heeft de rijksoverheid hierover op haar website gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

Ik houd u op de hoogte!

Deel:

Archief