Procederen > Victor Advocaten

De advocaten van Victor Advocaten adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen als dat nodig is. Procederen heeft nagenoeg nooit de voorkeur, maar is soms nodig. Het is noodzakelijk wanneer de andere partij niet bereid is om in onderling overleg tot overeenstemming te komen of om beweging in de onderhandelingen te forceren. Ook kunt u zelf geconfronteerd worden met een rechtszaak, waardoor u geen andere keuze hebt dan te procederen.

Procederen vak apart
Procederen is een vak apart. Procederen vergt uitgebreide kennis van het toepasselijke procesrecht als ook van tal van procesreglementen. Een onhandig of verkeerd ingericht processtuk kan uitmonden in een ongewenste beslissing.
Daarnaast dient in een rechtszaal te worden overtuigd, met daarbij oog voor een gestructureerd en overzichtelijk betoog. Een rechter moet processtukken en pleidooien inhoudelijk feilloos kunnen volgen.

Procedures
Onze advocaten beschikken over jarenlange proceservaring en zijn experts in het voeren van rechtszaken binnen een divers aantal vraagstukken en rechtsgebieden. Wij procederen zowel in civielrechtelijk als bestuursrechtelijk procedures, waaronder:

 • Bezwaar en beroep;
 • Rechtbank in eerste aanleg en beroep;
 • Gerechtshof in hoger beroep;
 • Hoge Raad in cassatie (in opdracht);
 • Kantonrechter;
 • Voorzieningenrechter (kort geding);
 • UWV;
 • Centrale Raad van Beroep;
 • Raad van State;
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven;
 • Arbitragecommissies;
 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in eerste aanleg;
 • Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in beroep;
 • De Ondernemingskamer.