Overheid > Victor Advocaten

De grootste werkgever van het land
De overheid bestaat niet. De grootste werkgever van het land is een samenstelling van grote en kleine organisaties. Wel hebben zij allemaal dezelfde taak: wetgeving uitvoeren op basis van politieke besluitvorming om zo maatschappelijke waarde te creëren. De overheid beïnvloedt zo vrijwel alles in het dagelijkse leven: van paspoorten tot vergunningen, van onderwijs tot zorg, van vervoer tot arbeid. Juist omdat de overheid zoveel macht heeft en zoveel mensen en hun belangen raakt, is het juridische zo alom aanwezig.

Publiekrecht én privaatrecht
De overheid krijgt zo te maken met vrijwel alle rechtsgebieden: publiekrecht en privaatrecht. Gemeenten sluiten overeenkomsten. Bestuursorganen nemen besluiten. Het OM vervolgt daders. Victor Advocaten is al jaren kind aan huis bij de overheid. Vooral bij gemeentelijke organisaties, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen. Wij kennen de politiek-bestuurlijke context. Wat juridisch wenselijk is, is niet altijd politiek haalbaar. En andersom. Doordat wij de overheid zo door en door kennen, komen wij altijd met oplossingen die passen.