Onderwijs > Victor Advocaten

Onderwijs moet goed geregeld
Een leven lang leren, kan alleen als het onderwijs goed is geregeld. Van peuter tot 80+ en van verplicht tot vrijwillig. In het ‘verplichte onderwijs’ zagen wij de laatste jaren een trend van centralisering en clustering. Individuele scholen gingen op in scholengemeenschappen met eigen besturen. Er lijkt een groot tekort te zijn en te blijven aan leerkrachten en de sector kampt met constante bezuinigingen. In deze dynamiek moeten scholen zich staande houden. En daarbij krijgen zij vaak te maken met het recht.

Hoe helpt het recht het onderwijs?
Accountants die toetsten of gelden wel rechtmatig zijn uitgegeven. Kwaliteitscontroles door de inspectie. Arbeidsrechtelijke vraagstukken bij fusies en bij saneringen. Ook de bestuurlijke samenwerking met gemeenten bij de uitvoering van passend onderwijs is een belangrijk punt op de agenda van menig schoolbestuur. Victor Advocaten kunnen onderwijsinstellingen helpen bij hun uitdagingen. Zowel publiekrechtelijke vraagstukken (vergunningen, passend onderwijs) als privaatrechtelijke vraagstukken (aanbesteding en contracten) plaatsen wij op een bord, zodat wij gezamenlijk met krijt de oplossingen kunnen bedenken.