Praktische gevolgen van het ‘nieuwe’ evenredigheidsbeginsel

Het kan niemand ontgaan zijn. Op 2 februari 2022 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende[…]

Lees meer
Checklist gesegmenteerde contracten Jeugdzorg

Een groot aantal gemeenten en jeugdzorgregio’s zijn hun nieuwe inkoop & aanbesteding aan het voorbereiden. Vanuit het ministerie en de[…]

Lees meer
Verjaring van uw factuur

Zorg dat u uw onbetaalde facturen niet te lang laat liggen, deze zouden nog wel eens kunnen verjaren. Een factuur[…]

Lees meer
1 oktober 2020
Wraking van een rechter, hoe zit dat ook alweer?

Wrakingen komen in Nederland niet erg vaak voor. Volgens de jaarcijfers van de rechtspraak werd in 2019 in totaal 693[…]

Lees meer
Taakgericht bekostigen: alleen onder duidelijke voorwaarden succesvol

Moeten we ‘voor” of tegen ‘tegen’ taakgericht bekostigen zijn? Allebei niet. Elke tijd, plaats en problematiek vraagt om een eigen[…]

Lees meer
Aanpassing en verlenging NOW-regeling

De regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gewijzigd en zal worden verlengd. Wijziging NOW Voor de[…]

Lees meer
Risico’s van het niet tijdig, of niet op de juiste wijze opschorten van beslistermijnen

Begin april besteedde ik aandacht aan de juridische kaders die bestuursorganen in acht moeten nemen als zij beslistermijn niet dreigen[…]

Lees meer
NOW-regeling: vanaf 6 april 2020 aanvraag loonsubsidie

De NOW-regeling om werkgevers tegemoet te komen in de coronacrisis, is op 31 maart 2020 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now Bedrijven die gedurende[…]

Lees meer
ADVIES VOOR BESTUURSORGANEN Over de coronamaatregelen en de wettelijke beslistermijn

 Zoveel mogelijk mensen blijven vanwege de coronacrisis thuis. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor particulieren en ondernemers, maar ook voor overheden.[…]

Lees meer
Hoofdlijnen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een week geleden werd in verband met de coronacrisis een nieuwe tegemoetkomingsregeling, het Noodfonds Overbruggingsregeling Werkgelegenheid (NOW), aangekondigd. Deze regeling komt[…]

Lees meer
Regeling werktijdverkorting wordt ingetrokken

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 bekend gemaakt dat de regeling waarbij ontheffing van het verbod op werktijdverkorting (WTV)[…]

Lees meer
Compenseren door gemeenten van aanbieders in het sociaal domein wegens verlies aan inkomsten? Ja: door samenwerken! #coronamaatregelen

Veel gemeenten ontvangen nu al verzoeken van zorgaanbieders en vervoerders om ze te compenseren wegens het wegvallen van diensten. Feit[…]

Lees meer
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In mijn praktijk kom ik het steeds weer tegen. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat niet gemotiveerd[…]

Lees meer
29 maart 2019
Wijzigingen Wet BIG per 1 april 2019 op een rij

Waarschijnlijk bent u er al mee bekend dat per 1 april 2019 de nodige wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de[…]

Lees meer
5 tips bij pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer, of het begrip “bossing” krijgt steeds meer aandacht. Het lijkt haast wel een middel van de[…]

Lees meer
Doorleverplicht; en de juridische kansen voor de zorgaanbieder

Doorleverplicht De periode augustus t/m oktober kenmerkt zich door een fase van onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de voorwaarden[…]

Lees meer
Mogen kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen weigeren?

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de kinderopvang de vrijheid geven niet-ingeënte kinderen te weigeren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt[…]

Lees meer
19 maart 2018
door
Het schepje van het Hof van Justitie: zelfs het Zeeuws model in sociaal domein is géén aanbesteden

Op 1 maart 2018 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak (zie hier) die het land[…]

Lees meer
Incassokosten bij consumenten in rekening brengen

Worden uw facturen niet betaald? Incassokosten in rekening brengen bij consumenten kunt u gewoon zelf! Gebruik daarvoor wel deze brief,[…]

Lees meer
5 maart 2018
Onder welke KEI heb jij gelegen?

Het beeld dat veel mensen hebben van de advocatuur is tegenwoordig gebaseerd op de fancy beelden uit de advocatenserie Suits.[…]

Lees meer