Letselschaderecht > Victor Advocaten

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval en hebt u daarbij letselschade opgelopen, dan komt er veel op u af. Naast het feit dat u moet leren omgaan met het letsel, klachten en beperkingen ten gevolge van het ongeval, krijgt u ook te maken met een letselschadezaak wanneer u verhaal probeert te halen op de veroorzakende partij. Er komt erg veel bij kijken en deskundig juridische bijstand wordt sterk aangeraden.

Letselschadetraject

Wanneer wij uw letselschadezaak in behandeling nemen, dan zullen wij de haalbaarheid van een aansprakelijkstelling onderzoeken. Naar het oordeel van de advocaat, wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld voor de door u geleden en nog te lijden schade.

Met het verzenden van de aansprakelijkstelling vangt de discussie met de aansprakelijke partij aan, dat is dikwijls de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker. De verzekeraar zal de aansprakelijkstelling beoordelen op feitelijke en juridische inhoud. De verzekeraar kan de aansprakelijkstelling erkennen, daarmee wordt in wezen de eerste fase van het traject afgerond. De aansprakelijke partij is wettelijk verplicht de schade die het gevolg van de aansprakelijke daad is geweest, aan het slachtoffer te vergoeden. Hieronder vallen, onder meer ook, de advocaatkosten. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar de aansprakelijkheid niet (direct) erkent, in dat geval zal de aansprakelijkheid door de rechter moet worden vastgesteld. Een gerechtelijke procedure kan dan noodzakelijk zijn.

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend c.q. vaststaat, dan volgt in principe fase twee van het letselschadetraject. De schade moet dan worden begroot en partijen gaan met elkaar in onderhandeling over voorlopige schadevergoedingen. Kostenelementen zoals verlies van arbeidsvermogen, medische kosten, kosten in de huishouding, verlies van zelfredzaamheid en andersoortige kosten worden dan onderwerp van onderhandeling. Ook zal het letsel ten gevolge van het ongeval moet worden beoordeeld, waarbij partijen gebruik zullen maken van de diensten van medisch adviseurs en regelmatig ook van onafhankelijk medisch specialisten aan de hand waarvan dan de definitieve schade kan worden ingeschat en begroot. Het streven is om dan uiteindelijk het letselschadetraject af te ronden met een vaststellingsovereenkomst waarin partijen overeenkomen onder welke voorwaarden de totale schadevergoeding aan het slachtoffer wordt betaald door de verzekeraar. Het komt ook voor dat partijen niet op alle onderdelen tot afspraken kunnen komen, in dat geval kan het noodzakelijk zijn om een deelgeschilprocedure bij de rechtbank te doorlopen. Deze kosten worden beschouwd als buitengerechtelijke kosten en komen daardoor voor vergoeding in aanmerking, te betalen door de (aansprakelijke) verzekeraar.

Arbeidsongeval, verkeersongeval en letselschade als gevolg van dieren

Wij kunnen u bijstaan in het geval u slachtoffer bent geworden van en letselschade hebt opgelopen door een arbeidsongeval, een verkeersongeval of door dieren. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een eerste overleg. Wij nemen graag met u door wat wij voor u kunnen betekenen in uw geval.

Medische fout en/of medisch tuchtrecht

Ons kantoor behandelt ook zaken die betrekking hebben op geclaimde medische fouten of waarin medische professionals worden aangeklaagd in een tuchtrechtprocedure bij het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg . Daarin treden wij op voor de zorgprofessional c.q. hulpverlener.

Wordt u door een patiƫnt, naasten of nabestaanden verantwoordelijk gehouden voor letsel als gevolg van een medische behandeling, dan is het verstandig om over deze situatie en uw juridische positie specialistisch advies in te winnen. U bent daarvoor bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag in deze onzekere periode waarin wij u kunnen bijstaan bij de behandeling van de tegen u ingestelde claim of tuchtklacht.

Voor onze diensten in de zin van het medisch tuchtrecht, verwijs ik u ook naar onze informatie op de pagina Gezondheidsrecht. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks een e-mail sturen of telefonisch contact met ons opnemen voor een eerste overleg. Wij staan u graag te woord.