Case Ketenbureau i-Sociaal Domein

“Wij zitten niet op de middelmaat te wachten. Als Ketenbureau, kijken veel partijen naar ons. De adviezen die wij afgeven, moeten staan als een huis. Daarom kiezen wij voor Tim en Victor Advocaten”

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de spil waar gemeenten en zorgaanbieders samenwerken aan een effectieve en toekomstbestendige uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet. Hierbij spelen de regionale adviseurs een belangrijke rol. Zij kunnen de – soms – complexe vraagstukken opvangen en een basis leggen van waaruit gewerkt kan worden. Eén van de uitdagingen waar het Ketenbureau voor stond, was het ontwikkelen van contractstandaarden voor de Jeugdwet. Om dit te realiseren, zocht het Ketenbureau naar een deskundige en ervaren partner en vond deze in Victor Advocaten, vertegenwoordigd door Tim Robbe.

Effectieve samenwerking

Rinko Huisman, Senior adviseur VNG, raakte ruim 3 jaar geleden geïnteresseerd in de diensten van Victor Advocaten na het volgen van Tim Robbe’s activiteit op LinkedIn. Hij was onder de indruk van Tim’s goed onderbouwde argumentaties en transparante communicatie over zijn denkprocessen. Deze eigenschappen bleken de basis voor een succesvolle samenwerking waardoor Victor Advocaten de vaste huisjurist is geworden van het Ketenbureau.

De samenwerking tussen het Ketenbureau en Tim Robbe begon met de ontwikkeling van contractstandaarden voor de Jeugdwet. Tim’s unieke combinatie van expertise in het aanbestedingsrecht, contractenrecht, zijn algemene juridische kennis en domeinkennis, gecombineerd met zijn achtergrond in de bestuurskunde, maakten hem tot de ideale partner.

“Tim kan goed doseren, zowel met een S als met een C. De informatie geeft hij op een heldere manier terug en is daardoor altijd te volgen”

Samen gingen Rinko en Tim aan de slag om de contractstandaardisatie aan te pakken. Ze zochten naar de meest effectieve manier om de contracten voor jeugdhulp te structureren en inhoudelijk vorm te geven. Tim kwam met het idee om hiervoor uit te gaan van de structuur en de inhoud van de contracten die de Zorgkantoren gebruiken voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg. Tim speelde een leidende rol in het selecteren van in de standaard op te nemen bepalingen, passend binnen de kaders van de Jeugdwet. De hieruit voortgekomen contractstandaard Jeugd is door de Algemene ledenvergadering van de VNG in december 2022 vastgesteld met een dringend advies aan alle gemeenten, dit instrument te gebruiken bij het afsluiten van alle Jeugdhulpcontracten.

Excelleren in contractstandaardisatie

Rinko benadrukt dat de adviezen die het Ketenbureau afgeeft, moeten staan als een huis, omdat ketenpartijen en ketenpartners in het sociaal domein naar hen kijken als het gaat om de duiding van voor het werkveld belangrijke juridische vraagstukken en standaardisatie van werkwijzen en afspraken. Rinko zit daarom niet te wachten op een gemiddelde kwaliteit, maar verwacht dat de adviezen die Tim geeft volledig en correct beargumenteerd zijn, uitlegbaar aan de doelgroepen van het Ketenbureau en toepasbaar in de praktijk.

Dit is gelukt. Het ontwikkelproces werkte voor de leden van het projectteam daarnaast als ‘training on the job’ waardoor de opgedane kennis en ervaring ook binnen het Ketenbureau kon worden geborgd. Tim bleef (en blijft nog steeds) beschikbaar voor juridische en bestuurskundige vragen. Het project krijgt bovendien een vervolg waarbij de samenwerking tussen en Tim en het Ketenbureau wordt voortgezet.

De succesvolle samenwerking tussen het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Victor Advocaten heeft geleid tot solide contractstandaarden Jeugd die voldoen aan alle eisen van het Ketenbureau, de ketenpartners en ketenpartijen. Dit succesverhaal bevestigt de kwaliteit en benadrukt de impact van de diensten die Victor Advocaten kan bieden. De waarde van een dergelijke samenwerking voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van contractstandaardisatie en daarmee samenhangende juridische- en bestuurskundige vraagstukken, kan dan ook niet snel worden overschat.

“Tim is betrokken, deskundig en aimabel. Hij blijft altijd rustig en to the point, een noodzakelijke eigenschap in een veeleisende omgeving met uiteenlopende belangen”

Deel dit bericht:

Gerelateerd