Experts in
aanbestedingsrecht

expertise

Inkoop- &
aanbestedingsrecht

Victor Advocaten zijn experts in het aanbestedingsrecht, zowel aan de kant van de aanbestedende dienst als aan die van de inschrijvende partij. Wij staan aanbestedende diensten bij met advies, en verzorgen de aanbestedingsprocedure inclusief inkoopdocumenten en overeenkomsten.

Inschrijvende partijen helpen wij om een strategisch succesvolle inschrijving te doen. Daarnaast combineren we de advisering in het aanbestedingsrecht met onze uitgebreide kennis op het gebied van contracteren, inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Dat maakt Victor uw ideale strategische partner bij aanbesteden.

Gezondheidzorg

Victor Advocaten heeft legio overheidsinstellingen begeleidt zoals gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid.

Bouw & vastgoed

Victor Advocaten is gespecialiseerd in bouw en vastgoed vraagstukken en ondersteund zowel grote als kleine organisaties.

Schoonmaak

Victor Advocaten ondersteund al jaren grote schoonmaakorganisaties bij juridische vraagstukken en aanbestedingen.

Sociaal domein

Victor advocaten is het meest toonaangevende advocatenkantoor op het sociaal domein. Naast het adviseren van en procederen voor gemeenten en zorgorganisaties in het land zijn wij huisadviseur voor het Ketenbureau i-Sociaal domein en de VNG. Wij zijn mede opsteller van de contractstandaarden Jeugd en kennen de problemen waar gemeenten mee worstelen. Ook collega advocaten zoeken vaak onze expertise als het om het sociaal domein gaat.

Kennisbank

Dit zeggen cliënten over ons. 

Advocaat

Naima El Ouahhabi

De advocaten van Victor werken ook in house bij opdrachtgevers om inkoop- en aanbestedingsprocedures te begeleiden. Op deze manier hebben wij goed beeld van de context waarbinnen onze opdrachtgevers bewegen en zien wij tegen welke dilemma’s zij aanlopen. Bovendien maakt onze jarenlange ervaring dat wij proactief kunnen handelen en knelpunten snel kunnen signaleren.

Doordat opdrachtgevers ons aan de voorkant betrekken voor advies en begeleiding kunnen wij de bestaande wensen omzetten in creatieve en doelmatige oplossingen om een inkoop of aanbesteding tot een goed resultaat te brengen. Victor Advocaten laat zich bij ingewikkelde vraagstukken niet leiden door de beperkingen van de wet maar zoekt juist naar mogelijkheden binnen het wettelijk kader.