Tim Robbe | Victor Advocaten

Tim Robbe

Advocaat

Mr. drs. Tim Robbe biedt bestuurders, beleidsmakers, juristen en inkopers die een adviseur zoeken zijn persoonlijke diensten aan als consultant, advocaat, trainer, coach en/of projectmanager. Enkele toonaangevende projecten van de laatste jaren:

1) (Mede)opstellen van en adviseren over de landelijke contractstandaarden jeugd: https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/de2f8d5b-47c7-42e5-b411-d4d7f018269f/contractstandaarden-jeugd/files/f96d0570-c4f9-41bf-b15d-8d3760a9aece

2) Opstellen van landelijk standaardmodel openbaarmaking rechtmatigheidsonderzoeken: https://vng.nl/kennisbank-naleving/standaardmodel-openbaarmaking-rechtmatigheidsonderzoek

3) Opstellen van een ‘waadenwijzer’ te gebruiken door gemeenteraden voor betere besluitvorming: https://academieportal.nl/myfiles/18794/1129/Sociaal%20Domein%20Infographic%202.0%20(def).pdf

4) Als expert betrokken bij het opstellen van de handreiking “SAS zonder EMVI”: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/2021-10/handreiking_sas_zonder_emvi-september2021.pdf

5) Actualiseren van de VNG handreiking inkoop hulpmiddelen: https://vng.nl/publicaties/handreiking-inkoop-hulpmiddelen-0

6) Adviseren over het nieuwe reglement voor de geschillencommissie sociaal domein: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/wp-content/uploads/SDIZ-reglement.pdf

Tim heeft meer dan 20 jaar zakelijke en persoonlijke ervaring met opdrachtgeverschap in de publieke sector, met een voorliefde voor het sociaal domein. Hij voerde bijvoorbeeld meer inkoop- en aanbestedingstrajecten in het sociaal domein uit dan wie ook in Nederland bij 250+ gemeenten. Hij is ook auteur van 5 boeken en 50+ artikelen, (gast/kern)docent aan 3 universiteiten en ervaringsdeskundige naaste (zijn zoon heeft een klassieke en zware vorm van autisme).

Opdrachtgevers krijgen met hem een eerlijke, ervaren en wat tegendraadse partner met een eigenzinnige stijl die geen blad voor de mond neemt, maar daarmee wel werkende oplossingen genereert. Kernthema’s zijn doelgericht beleid, opdrachtgeverschap en participatie van inwoners/cliënten/jeugdigen.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:
Tim Robbe heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Aanbestedingsrecht
– Sociale voorzieningen

Deze registratie verplicht Tim elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen per geregistreerde rechtsgebied.