Contractenrecht > Victor Advocaten

In ieder aandachtsgebied van het recht wordt gewerkt met overeenkomsten, vaak vastgelegd in contracten. Hierin ligt het fundament van samenwerking tussen partijen, gemaakte afspraken, wensen en eisen vastgelegd. Een goed contract legt afspraken helder vast en is absolute noodzaak om conflicten te voorkomen.

Experts in contracten
Victor Advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen en nakijken van contracten, de uitleg van de inhoud daarvan en het procederen daarover.

Onze expertise betreft het opstellen van:

  • Aanbestedingsstukken (inkoopdocumenten en contracten, prestatiecontracten)
  • Zakelijke contracten (Aandelentransacties, SWOK, NDA, licenties en franchise, DVO)
  • Arbeid- en zorgcontracten (inclusief personeelsreglementen, -handboeken)
  • Bouw- en vastgoedcontracten
  • Algemene voorwaarden

English contracts
Contracten worden steeds vaker in het Engels opgesteld. Onze advocaten zijn gespecialiseerd opgeleid in contract drafting & legal English.

Vaste prijs
Victor Advocaten heeft een brede database aan standaardcontracten die als basis dienen voor maatwerk voor de cliënten. Daarom is het mogelijk om vooraf vaste prijsafspraken te maken voor de door de cliënt gewenste contracten.