Compenseren door gemeenten van aanbieders in het sociaal domein wegens verlies aan inkomsten? Ja: door samenwerken! #coronamaatregelen

Veel gemeenten ontvangen nu al verzoeken van zorgaanbieders en vervoerders om ze te compenseren wegens het wegvallen van diensten. Feit is inderdaad dat veel aanbieders in het sociaal domein geraakt worden door de maatregelen om grip te krijgen op het coronavirus, terwijl zij weinig spek op de botten hebben. Gemeenten en burgers hebben belang bij het in stand houden van de bestaande zorginfrastructuur, en het wegvallen van aanbieders wegens faillissement zal een zeer nadelig effect hebben op het beschikbare aanbod.

Mijn oproep aan gemeenten en aanbieders is dan ook om zo snel mogelijk bij elkaar te rade te gaan hoe zij samen deze onzekere periode doorkomen. Wat is er nodig en wat is mogelijk, verken mogelijke alternatieven en verleg de grenzen, laat contracten even voor wat ze zijn en kijk op welke manier de diensten het beste ingezet kunnen worden.

Deze periode vormt voor zowel gemeenten als aanbieders in het sociaal domein een nieuwe uitdaging, maar ook een kans. Een kans om vanuit vertrouwen samen te werken en dat te doen wat nodig is om te zorgen dat het zorglandschap in stand blijft. Compenseren of bevoorschotten kunnen daarbij middelen zijn die niet geschuwd moeten worden. Wij hebben enkele mogelijke oplossingen uitgewerkt, die wij graag met u delen.

#sociaaldomein #compenseren #victoradvocaten

Deel:

Archief