Checklist gesegmenteerde contracten Jeugdzorg

Een groot aantal gemeenten en jeugdzorgregio’s zijn hun nieuwe inkoop & aanbesteding aan het voorbereiden. Vanuit het ministerie en de VNG is daarbij in een aantal regio’s gratis ondersteuning verleend. Er is aangestuurd op het loslaten van sectorale of categorale contracten (bijv. ex-AWBX, ex-JO. ex-JGGZ) en het organiseren rondom segmenten (zoals hoogspecialistisch veel voorkomend, wonen, dagbesteding en dagbehandeling et cetera). Het omzetten van de organisatie van de jeugdzorg van sectoraal en categoraal is geen sinecure (de sector is immers zo georganiseerd). Op dit moment ondersteunen wij verschillende jeugdregio’s bij deze omzetting, in nieuwe inkoop & aanbestedingsrondes of in bestaande overeenkomsten. Om er zeker van te zijn dat in deze complexe omzetting gemeenten en jeugdzorgaanbieders niets vergeten op te nemen in hun overeenkomsten of subsidies, heeft Tim Robbe zijn checklist voor deze contracten uit 2014 geactualiseerd naar een versie voor het heden. De checklist is vrij beschikbaar en gratis te gebruiken, uiteraard met bronvermelding. Graag horen wij terug of de checklist behulpzaam is en of er verbeterpunten zijn. Download de checklist via de link hierna.

Checklist gesegmenteerde contracten Jeugdzorg bev

Archief