NOW-regeling: vanaf 6 april 2020 aanvraag loonsubsidie

De NOW-regeling om werkgevers tegemoet te komen in de coronacrisis, is op 31 maart 2020 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee per 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen, naar rato van de[…]

Lees meer
0
ADVIES VOOR BESTUURSORGANEN Over de coronamaatregelen en de wettelijke beslistermijn

 Zoveel mogelijk mensen blijven vanwege de coronacrisis thuis. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor particulieren en ondernemers, maar ook voor overheden. Ook veel overheidstaken moeten voorlopig vanuit huis worden gedaan. Niet al het werk leent zich daar even goed voor. Desondanks moeten bestuursorganen zich aan de wettelijke beslistermijnen blijven[…]

Lees meer
0
Hoofdlijnen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een week geleden werd in verband met de coronacrisis een nieuwe tegemoetkomingsregeling, het Noodfonds Overbruggingsregeling Werkgelegenheid (NOW), aangekondigd. Deze regeling komt in plaats van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV). Vanwege de intrekking van de WTV moeten werkgevers het loon aan hun werknemers in principe volledig doorbetalen. Werkgevers kunnen op grond[…]

Lees meer
0
Regeling werktijdverkorting wordt ingetrokken

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 bekend gemaakt dat de regeling waarbij ontheffing van het verbod op werktijdverkorting (WTV) kan worden aangevraagd met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Dit is ingegeven door het enorme aantal ontheffingsaanvragen (78.000 tot nu toe), terwijl deze regeling is bedoeld voor circa 200[…]

Lees meer
0
Compenseren door gemeenten van aanbieders in het sociaal domein wegens verlies aan inkomsten? Ja: door samenwerken! #coronamaatregelen

Veel gemeenten ontvangen nu al verzoeken van zorgaanbieders en vervoerders om ze te compenseren wegens het wegvallen van diensten. Feit is inderdaad dat veel aanbieders in het sociaal domein geraakt worden door de maatregelen om grip te krijgen op het coronavirus, terwijl zij weinig spek op de botten[…]

Lees meer
0

Archief