Risico’s van het niet tijdig, of niet op de juiste wijze opschorten van beslistermijnen

Begin april besteedde ik aandacht aan de juridische kaders die bestuursorganen in acht moeten nemen als zij beslistermijn niet dreigen te halen vanwege corona. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben zich recentelijk ook bezig gehouden met dit onderwerp. Uitkomst? Bestuursorganen: u bent[…]

Lees meer
0
ADVIES VOOR BESTUURSORGANEN Over de coronamaatregelen en de wettelijke beslistermijn

 Zoveel mogelijk mensen blijven vanwege de coronacrisis thuis. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor particulieren en ondernemers, maar ook voor overheden. Ook veel overheidstaken moeten voorlopig vanuit huis worden gedaan. Niet al het werk leent zich daar even goed voor. Desondanks moeten bestuursorganen zich aan de wettelijke beslistermijnen blijven[…]

Lees meer
0