Praktische gevolgen van het ‘nieuwe’ evenredigheidsbeginsel

Het kan niemand ontgaan zijn. Op 2 februari 2022 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangwekkende uitspraak over het evenredigheidsbeginsel. Maar wat zijn daarvan nu concreet de gevolgen voor bestuursorganen? Betekent de uitspraak dat er een gloednieuw toetsingskader is ontstaan en dat bestuursorganen zich[…]

Lees meer
0
1 oktober 2020
Wraking van een rechter, hoe zit dat ook alweer?

Wrakingen komen in Nederland niet erg vaak voor. Volgens de jaarcijfers van de rechtspraak werd in 2019 in totaal 693 keer om wraking verzocht. De bestuursrechter was 157 keer aan de beurt. Veel ervaring met wrakingsacties hebben de meeste mensen dus niet. Dat is mooi, want daaruit spreekt[…]

Lees meer
0
Risico’s van het niet tijdig, of niet op de juiste wijze opschorten van beslistermijnen

Begin april besteedde ik aandacht aan de juridische kaders die bestuursorganen in acht moeten nemen als zij beslistermijn niet dreigen te halen vanwege corona. De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming hebben zich recentelijk ook bezig gehouden met dit onderwerp. Uitkomst? Bestuursorganen: u bent[…]

Lees meer
0
ADVIES VOOR BESTUURSORGANEN Over de coronamaatregelen en de wettelijke beslistermijn

 Zoveel mogelijk mensen blijven vanwege de coronacrisis thuis. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor particulieren en ondernemers, maar ook voor overheden. Ook veel overheidstaken moeten voorlopig vanuit huis worden gedaan. Niet al het werk leent zich daar even goed voor. Desondanks moeten bestuursorganen zich aan de wettelijke beslistermijnen blijven[…]

Lees meer
0

Archief