Aanpassing en verlenging NOW-regeling

De regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gewijzigd en zal worden verlengd. Wijziging NOW Voor de inmiddels ingevoerde wijziging gold dat als een bedrijf uit meerdere ondernemingen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, de omzetdaling van het hele concern werd aangehouden. Als een[…]

Lees meer
0
NOW-regeling: vanaf 6 april 2020 aanvraag loonsubsidie

De NOW-regeling om werkgevers tegemoet te komen in de coronacrisis, is op 31 maart 2020 gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee per 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen, naar rato van de[…]

Lees meer
0
Hoofdlijnen van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Een week geleden werd in verband met de coronacrisis een nieuwe tegemoetkomingsregeling, het Noodfonds Overbruggingsregeling Werkgelegenheid (NOW), aangekondigd. Deze regeling komt in plaats van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV). Vanwege de intrekking van de WTV moeten werkgevers het loon aan hun werknemers in principe volledig doorbetalen. Werkgevers kunnen op grond[…]

Lees meer
0
Regeling werktijdverkorting wordt ingetrokken

Minister Koolmees heeft op 17 maart 2020 bekend gemaakt dat de regeling waarbij ontheffing van het verbod op werktijdverkorting (WTV) kan worden aangevraagd met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Dit is ingegeven door het enorme aantal ontheffingsaanvragen (78.000 tot nu toe), terwijl deze regeling is bedoeld voor circa 200[…]

Lees meer
0
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In mijn praktijk kom ik het steeds weer tegen. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat niet gemotiveerd is en dus ongeldig. Schriftelijke motivering vereist Al meer dan vier jaar (namelijk vanaf 1 januari 2015) geldt dat bij het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd[…]

Lees meer
0
5 tips bij pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer, of het begrip “bossing” krijgt steeds meer aandacht. Het lijkt haast wel een middel van de werkgever geworden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door de werknemer weg te pesten. De werkgever maakt dan de werknemer het leven zuur, om vervolgens bij de rechter een[…]

Lees meer
0
De veranderingen in het arbeidsrecht

Per 1 januari zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Daarnaast willen wij u er op wijzen dat er ook een grote verandering op komst is met betrekking tot de arbeidsomstandighedenwet. De wijzigingen hiervan zijn momenteel uitgesteld tot 1 juli 2017, maar zijn wel zeker noemenswaardig.[…]

Lees meer

Archief