Experts in
bestuursrecht

expertise

Bestuursrecht

Veel van onze activiteiten en expertises spelen zich af binnen het bestuursrechtelijk kader. Victor Advocaten is dan ook zeer ervaren binnen het bestuursrechtelijke domein. Geen bestuursrechtelijke procedure is ons onbekend.

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit tot het treffen van een individuele voorziening in het kader van de Wmo 2015 of een besluit tot het intrekken van een vergunning van een ambulancedienst.

Algemeen bestuursrecht

Gemeentelijke verordeningen, Wet Open Overheid en wet Bibob.

Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening, milieukwesties, natuurbescherming, handhaving en vergunningen, bestemmingsplannen en planschade.

Overheids aansprakelijkheid

Schade die veroorzaakt is door rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen.

Kennisbank

Dit zeggen cliënten over ons. 

Advocaat

Anita Wester

De overheid kan niet functioneren zonder het bestuursrecht. De basis van het bestuursrecht ligt in de Algemene wet bestuursrecht, maar is specifieker geregeld in veel bijzondere wetten. Op basis van die wetten nemen overheden talloze besluiten, variërend van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen tot het toewijzen van hulp op grond van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De advocaten van Victor Advocaten beheersen het bestuursrecht tot in de puntjes. Zij hebben jarenlange ervaring en zij kennen het veld op hun duimpje. Zij kunnen overheden adviseren bij complexe en veelomvattende besluiten met grote maatschappelijke impact. De advocaten van Victor Advocaten kennen overheden van binnenuit, zodat zij ook gevoel hebben voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Zij treden daarnaast regelmatig op bij de bestuursrechter, zodat zij complexe en tijdrovende dossiers zonder gedoe kunnen overnemen.