Arbeidsrecht > Victor Advocaten

Het arbeidsrecht is een levendig rechtsgebied dat snel verandert. In 2015 is het arbeidsrecht volledig op de schop gegaan. Dit brengt nieuwe juridische uitdagingen met zich mee op diverse terreinen. Bij Victor Advocaten streven wij ernaar om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze juridische uitdagingen en daarbij echte duurzame oplossingen te bereiken.

Wie zijn onze klanten?
Onze klanten zijn overheidsbestuurders, directies, afdelingen personeelszaken en ondernemers. Als individuele werknemer kunt u ook bij ons terecht voor juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke vragen, conflict of ontslag.

Gebieden
Wij adviseren en ondersteunen op de navolgende arbeidsrechtelijke gebieden:

 • Sollicitaties en gelijke behandelingswetgeving;
 • Arbeidsovereenkomsten, cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen;
 • (Dis)functioneren en wangedrag;
 • Ontslag;
 • Collectief ontslag, sociaal plan en reorganisaties;
 • Privacy en compliance;
 • Medezeggenschap en ondernemingsraden;
 • Ambtenarenrecht (gemeenten, rijksoverheid en onderwijs);
 • Sociale verzekeringen (ZW, WIA, WW);
 • Overeenkomsten van opdracht (uitsluiting fictief dienstverband).
 • Vroegtijdig advies

Vaak zijn problemen en conflicten te voorkomen door in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen. In dit kader geldt het spreekwoord “voorkomen is beter dan genezen”. Wij helpen onze klanten bij het strategisch opstellen van arbeidsrechtelijke overeenkomsten en bij het maken arbeidsrechtelijke keuzes voor de korte en lange termijn.

Multidisciplinair team
Doordat Victor Advocaten beschikt over een reeks advocaten met verschillende specialistische achtergronden, kunnen wij vragen van onze klanten multidisciplinair benaderen. Dit heeft als gevolg dat wij maatwerk kunnen leveren. We stemmen onze werkzaamheden af op ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Zo krijgt u gepaste oplossingen die noodzakelijk zijn binnen uw specifieke branche. Uiteraard behoudt u bij ons een vast aanspreekpunt voor nieuwe en lopende zaken.

Mediation en conflictbemiddeling
Onafhankelijke mediators van Victor Advocaten bemiddelen bij geschillen en conflicten tussen respectievelijk werkgever en werknemer of werkgever en ondernemingsraad. Wij begeleiden het proces waarin partijen gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen. Het mediationtraject is geheel vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid. Onze mediators zijn in dit proces onpartijdig en neutraal.