Aanbestedingsrecht > Victor Advocaten

De staat, publiekrechtelijke instellingen en nutsbedrijven zoals gemeenten, scholen, ziekenhuizen en waterschappen besteden opdrachten aan. De aanbestedingswetgeving rust op een aantal fundamentele beginselen. Die moeten ertoe leiden dat een aanbestedingsprocedure transparant verloopt, dat alle inschrijvers gelijk worden behandeld en dat een aanbestedende dienst objectieve selectiecriteria toepast.

Experts in aanbesteding
Victor Advocaten zijn experts in het aanbestedingsrecht, zowel aan de kant van de aanbestedende dienst als aan die van de inschrijvende partij. Wij staan aanbestedende diensten bij met advies, en verzorgen de aanbestedingsprocedure inclusief inkoopdocumenten en overeenkomsten. Inschrijvende partijen helpen wij om een strategisch succesvolle inschrijving te doen. Daarnaast combineren we de advisering in het aanbestedingsrecht met onze uitgebreide kennis op het gebied van contracteren, inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement. Dat maakt Victor uw ideale strategische partner bij aanbesteden.

Onze expertisegebieden in het aanbestedingsrecht

– Gezondheidszorg (sociaal domein, farmacie, zorgvervoer)
– Schoonmaak
– Bouw/vastgoed
Overige leveringen en diensten (ICT, hardware, afvalverwerking, meubels)

Handige tools voor contractmanagement
Victor Advocaten beschikt over een aantal handige tools waarmee de inkoop/ aanbesteding en het contractmanagement volledig op elkaar afgestemd kunnen worden. Dat bespaart kosten en vergroot het inkooprendement.
Wij hebben veel ervaring met procederen, (ingewikkelde) onderhandelingsprocedures, concurrentiegerichte dialoog en BVP, Open House inkoop.

Daarnaast maken staatssteun, subsidiering en financiering onderdeel uit van onze expertise en worden wij veel geconsulteerd over financierings- en staatssteunvraagstukken.