5 tips bij pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer, of het begrip “bossing” krijgt steeds meer aandacht. Het lijkt haast wel een middel van de werkgever geworden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door de werknemer weg te pesten. De werkgever maakt dan de werknemer het leven zuur, om vervolgens bij de rechter een ontbinding te vragen vanwege een ‘verstoorde arbeidsverhouding”. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. In deze blog schrijf ik over dit verschijnsel en hoe je daar als werknemer mee kunt omgaan.

Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding?

Een reden in de wet voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een “Duurzaam verstoorde arbeidsverhouding”. Dat betekent dat er gedurende langere tijd sprake moet zijn van een verstoring in de arbeidsverhouding én dit op korte termijn niet meer goed zal komen. Maar wat nu als de werkgever de verstoorde arbeidsverhouding bewust heeft veroorzaakt? Het zou toch niet eerlijk zal als een werkgever op die manier een werknemer letterlijk kan wegpesten?

Dat klopt, dat is ook niet de bedoeling. Toch is dit helaas wel vaak de uitkomst: de werknemer is meestal dusdanig gekwetst, dat deze niet meer bij de werkgever wil werken. In deze gevallen is de verstoorde arbeidsverhouding dus de schuld van de werkgever.

Het mag van de werkgever verlangd worden dat deze in ieder geval zijn best doet om een verstoring te verhelpen of te verbeteren. Indien de werkgever de verstoring zelf veroorzaakt mag er niet toe leiden dat zijn verzoek tot ontbinding wordt toegewezen. Dat zou namelijk betekenen dat werkgevers groen licht krijgen om hun werknemers weg te pesten, zodat zij voldoende grond tot ontslag hebben.

Wat kan ik doen als ik word gepest op de werkvloer?

Voordat er sprake is van een ontbindingsprocedure bij de rechter is er vaak al veel gebeurd. Om een procedure te voorkomen kun je als werknemer een aantal dingen doen, daarom geef ik hieronder 5 tips. Daarna bespreek ik kort wat je kunt doen/verwachten als de arbeidsverhouding echt verstoord is.

De eerste fase: Je hebt het gevoel dat je wordt weggepest, maar kunt het nog oplossen met elkaar

  1. Bespreek jouw gevoel met een vertrouwenspersoon binnen de onderneming. Benoem wat het met je doet en welk gevoel het je geeft.
  2. Vraag een gesprek aan met de persoon die je pest in bijzijn van bovengenoemde vertrouwenspersoon. Waarom gedraagt die persoon zich zo, wat is de onderliggende reden?
  3. Probeer door middel van mediation de vertrouwensrelatie te herstellen.

De tweede fase: Er is sprake van flinke escalatie en je wilt niet meer naar je werk.

  1. Bezoek de bedrijfsarts: je wordt op dit moment ziek van de werksituatie. De bedrijfsarts kan dan beoordelen of jij jouw werkzaamheden op dat moment nog kunt uitoefenen.
  2. Bezoek een advocaat en laat je juridisch adviseren over de situatie. Dit is het moment waarop je het niet meer zelf moet willen afhandelen. Je kunt het dossier het beste uit handen geven aan en professional op dit gebied.

De derde  fase: partijen willen niet meer samen verder

In deze laatste fase zijn er twee opties: schikking of procederen. De situatie is dusdanig slecht geworden dat beide partijen niet meer met elkaar kunnen werken. Meestal is de werknemer in dit geval ook vrijgesteld van werk of ziek thuis. Samenwerken lukt niet meer.

Voordat de werkgever naar de rechter stapt is er vaak nog ruimte om met elkaar te onderhandelen. Als er aantoonbaar sprake is van pesten op de werkvloer heb je een sterke onderhandelingspositie. Je kunt dan dus een hogere ontslagvergoeding vragen.

Indien jullie er niet uitkomen in de onderhandelingen zal de werkgever moeten beslissen of hij naar de rechter gaat. Bij een gerechtelijke procedure heb je als werknemer de kans om een hogere ontslagvergoeding te vragen, de “billijke vergoeding”. Deze wordt alleen toegewezen als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Je zult dus moeten bewijzen dat er sprake is van het bewust wegpesten. Is dit het geval? Dan heb je een sterkere positie om een billijke vergoeding te vragen.

Heb je vragen met betrekking tot dit artikel of heb je zelf te maken met een verstoorde arbeidsverhouding? Neem dan gerust contact op met Jill Holterman via holterman@victoradvocaten.nl of maak een afspraak via 072 – 528 00 36.

Deel:

Archief